Når vi en dag ikke brygger, tapper eller vasker i bryggeriet skal vi sette oss ned og skrive litt om oss, bryggeriet og historien. Men med de siste 5 årene i minne kan det ta litt tid før det skjer :)